ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

എക്സൈസ് ഹെഡ് ക്വാട്ടേഴ്സിലെ ആവശ്യത്തിനായി 3 ഡെസ്ക്ക്ടോപ്പ് കംപ്യൂട്ടര്‍ വാങ്ങുന്നതിനായി ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ക്വട്ടേഷനുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 17/08/2020, രാവിലെ 11 മണി. ലഭിച്ച ക്വട്ടേഷനുകൾ എക്സൈസ് ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിൽ വച്ച് 18/08/2020 രാവിലെ 11 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്ക്/ XG1A . സീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

Quotation Notice>>