മേലധികാരികൾ

 മഹിപാൽ യാദവ് ഐ.പി.എസ്സ്.
എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
 
ഇ. എന്‍. സുരേഷ്
അഡീ. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
(എൻഫോഴ്സ്മെന്‍റ്)
ഡി. രാജീവ് ഐ.ഒ.എഫ്.എസ്സ്.
അഡീ. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
(ഭരണം)
കെ. മൊഹമ്മദ് ഷാഫി
വിജിലൻസ് ഓഫീസർ
(എക്സൈസ്)
ജെ. താജുദ്ദീൻകുട്ടി
ജോയിന്‍റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
ആഭ്യന്തര പരിശോധനാ വിഭാഗം
എക്സൈസ് ആസ്ഥാനം
ആർ. ഗോപകുമാർ
ജോയിന്‍റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
(ഡയറക്ടർ)
എക്സൈസ് അക്കാദമി, തൃശ്ശൂര്‍
എം. എം. നാസര്‍
ജോയിന്‍റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
ബോധവത്കരണ വിഭാഗം
എക്സൈസ് ആസ്ഥാനം
പി. കെ സനു
ജോയിന്‍റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
ദക്ഷിണ മേഖല
തിരുവനന്തപുരം
എൻ. അശോക് കുമാർ
ജോയിന്‍റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
മധ്യ മേഖല
എറണാകുളം
കെ പ്രേംകൃഷ്ണ
ജോയിന്‍റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
ഉത്തര മേഖല
കോഴിക്കോട്
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ
ജോയിന്‍റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
ക്രൈം റിക്കാര്‍ഡ്സ് ബ്യൂറോ
എക്സൈസ് ആസ്ഥാനം
കെ. പ്രദീപ് കുമാർ
ജോയിന്‍റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
ഇന്റലിജന്‍സ് വിഭാഗം
എക്സൈസ് ആസ്ഥാനം
ജി. പ്രദീപ്
ജോയിന്‍റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
എക്സൈസ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച്
എറണാകുളം
ബി. രാധാകൃഷ്ണൻ
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
അബ്കാരി, എക്സൈസ് ആസ്ഥാനം
ഡി ബാലചന്ദ്രൻ
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
തിരുവനന്തപുരം
സുരേഷ് വർഗീസ്
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
കൊല്ലം
വി. എ. സലിം
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
പത്തനംതിട്ട
വിനോദ് കുമാര്‍ എസ്
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
ആലപ്പുഴ
വി. എ. പ്രദീപ്‌
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
കോട്ടയം
ആര്‍ ജയചന്ദ്രന്‍
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
ഇടുക്കി
ബി. ടെനിമോൻ
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
എറണാകുളം
ഷാനവാസ്‌ എസ്.
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
തൃശ്ശൂർ
വി. റോബർട്ട്
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
പാലക്കാട്
ഷിബു. വൈ
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
മലപ്പുറം
രാജേന്ദ്രൻ വി
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
കോഴിക്കോട്
രാകേഷ് എം
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
വയനാട്
രാഗേഷ് .റ്റി
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
കണ്ണൂർ
ജയരാജ് പി.കെ
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
കാസർഗോഡ്
സി. സുനു
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
കെ.എസ്സ്.ബി.സി. ആസ്ഥാനം
തിരുവനന്തപുരം
അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ് കെ.
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
കാന്‍റീൻ സ്റ്റോഴ്സ് വകുപ്പ്
എറണാകുളം
റ്റി. എം. മജു
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
ബി.ഡബ്യൂ.1എ. വെയര്‍ഹൗസ്
സി.ആർ.പി.എഫ്. പള്ളിപ്പുറം
ഷാജി എസ്. രാജൻ
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
നിയമം, എറണാകുളം
എസ്. കൃഷ്ണകുമാർ
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
തിരുവനന്തപുരം
വി. സുഭാഷ്
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
കൊല്ലം
രാജീവ്‌ ബി നായർ
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
പത്തനംതിട്ട
നൗഷാദ് എം
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
ആലപ്പുഴ
രാജേഷ് ആര്‍
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
കോട്ടയം
കാർത്തികേയൻ കെ
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
ഇടുക്കി
ജിമ്മി ജോസഫ്
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
എറണാകുളം
സതീഷ്കുമാർ പി. കെ.
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
തൃശ്ശൂർ
സൂരജ്.എം
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
പാലക്കാട്
മോഹൻ. കെ.പി
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
മലപ്പുറം
സുരേഷ് കെ എസ്
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
കോഴിക്കോട്
റ്റി.എൻ. സുധീർ
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
വയനാട്
ഷിബു പി എൽ
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
കണ്ണൂർ
Vacant
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
കാസർഗോഡ്
റ്റി. അനികുമാർ
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
ഐ.ബി. ദക്ഷിണ മേഖല
തിരുവനന്തപുരം
എ.ജെ. ബഞ്ചമിൻ
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
ഐ.ബി. മധ്യമേഖല മേഖല
എറണാകുളം
വൈ. ഷിബു
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
ഐ.ബി. ഉത്തര മേഖല
കോഴിക്കോട്
എൻ.ബാബു പിള്ള
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
ആഭ്യന്തര പരിശോധനാ വിഭാഗം
എക്സൈസ് ആസ്ഥാനം
Vacant
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
എക്സൈസ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച്
എറണാകുളം
എസ്. ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
(ജോയിൻ ഡയറക്ടർ)
എക്സൈസ് അക്കാദമി, തൃശ്ശൂര്‍