മേലധികാരികൾ

 എസ്. ആനന്ദകൃഷ്ണൻ ഐ.പി.എസ്സ്.
എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
 
ഇ. എന്‍. സുരേഷ്
അഡീ. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
(എൻഫോഴ്സ്മെന്‍റ്)
ഡി. രാജീവ് ഐ.ഒ.എഫ്.എസ്സ്.
അഡീ. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
(ഭരണം)
കെ. മൊഹമ്മദ് ഷാഫി
വിജിലൻസ് ഓഫീസർ
(എക്സൈസ്)
പി. വി. മുരളി കുമാര്‍
ജോയിന്‍റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
ആഭ്യന്തര പരിശോധനാ വിഭാഗം
എക്സൈസ് ആസ്ഥാനം
കെ. കെ. അനില്‍കുമാര്‍
ജോയിന്‍റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
(പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍)
എക്സൈസ് അക്കാദമി, തൃശ്ശൂര്‍
ആര്‍. ഗോപകമാര്‍
ജോയിന്‍റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
ബോധവത്കരണ വിഭാഗം
എക്സൈസ് ആസ്ഥാനം
എ. ആര്‍. സുല്‍ഫിക്കര്‍
ജോയിന്‍റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
ദക്ഷിണ മേഖല
തിരുവനന്തപുരം
പി. കെ സനു
ജോയിന്‍റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
മധ്യ മേഖല
എറണാകുളം
ജി. പ്രദീപ്
ജോയിന്‍റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
ഉത്തര മേഖല
കോഴിക്കോട്
റ്റി. എ. അശോക് കുമാര്‍
ജോയിന്‍റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
ക്രൈം റിക്കാര്‍ഡ്സ് ബ്യൂറോ
എക്സൈസ് ആസ്ഥാനം
എ. എസ്സ്. രഞ്ജിത്ത്
ജോയിന്‍റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
ഇന്റലിജന്‍സ് വിഭാഗം
എക്സൈസ് ആസ്ഥാനം
കെ. എ. നെൽസൻ
ജോയിന്‍റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
എക്സൈസ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച്
എറണാകുളം
ബി. രാധാകൃഷ്ണൻ
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
അബ്കാരി, എക്സൈസ് ആസ്ഥാനം
ബാബു വര്‍ഗ്ഗീസ്
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
തിരുവനന്തപുരം
ബി. സുരേഷ്
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
കൊല്ലം
വി. എ. പ്രദീപ്
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
പത്തനംതിട്ട
എന്‍. അശോക് കുമാര്‍
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
ആലപ്പുഴ
റ്റി. എം. കാസിം
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
കോട്ടയം
വി. എ. സലീം
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
ഇടുക്കി
പി. വി. ഏലിയാസ്
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
എറണാകുളം
കെ. പ്രേംകൃഷ്ണ
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
തൃശ്ശൂർ
എം. എം. നാസര്‍
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
പാലക്കാട്
ഉണ്ണി കൃഷ്ണന്‍ നായര്‍.എസ്
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
മലപ്പുറം
കെ. ജയപാലന്‍
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
കോഴിക്കോട്
അഗസ്റ്റിന്‍ ജോസഫ്
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
വയനാട്
കെ. എസ്സ്. ഷാജി
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
കണ്ണൂർ
ഡി. ബാലചന്ദ്രന്‍
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
കാസർഗോഡ്
ബി. ചന്ദ്രന്‍
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
കെ.എസ്സ്.ബി.സി. ആസ്ഥാനം
തിരുവനന്തപുരം
പി. വി. ഏലിയാസ് (അധിക ചുമതല)
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
കാന്‍റീൻ സ്റ്റോഴ്സ് വകുപ്പ്
എറണാകുളം
ജെ. താജുദ്ദീന്‍കുട്ടി
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
ബി.ഡബ്യൂ.1എ. വെയര്‍ഹൗസ്
സി.ആർ.പി.എഫ്. പള്ളിപ്പുറം
സി. പി. വേണുകുട്ടന്‍ പിള്ള
ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
നിയമം, എറണാകുളം
എസ്സ്. വിനോദ് കുമാര്‍
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
തിരുവനന്തപുരം
വി. റോബര്‍ട്ട്
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
കൊല്ലം
പ്രദീപ്
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
പത്തനംതിട്ട
സി. പി. വേണുകുട്ടന്‍ പിള്ള
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
ആലപ്പുഴ
എം. എന്‍. ശിവപ്രസാദ്
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
കോട്ടയം
ബി. ജയചന്ദ്രന്‍
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
ഇടുക്കി
ടെനിമോന്‍
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
എറണാകുളം
ഡി. ശ്രീകുമാര്‍
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
തൃശ്ശൂർ
എം. രാകേഷ്
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
പാലക്കാട്
റ്റി. അനില്‍കുമാര്‍
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
മലപ്പുറം
എം. സുഗുണന്‍
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
കോഴിക്കോട്
റ്റി. എം. മാജു
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
വയനാട്
രാഗേഷ് .റ്റി
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
കണ്ണൂർ
എസ്സ്. കൃഷ്ണകുമാര്‍
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
കാസർഗോഡ്
റ്റി. അനികുമാർ
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
ഐ.ബി. ദക്ഷിണ മേഖല
തിരുവനന്തപുരം
ഷാനവാസ്
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
ഐ.ബി. മധ്യമേഖല മേഖല
എറണാകുളം
വൈ. ഷിബു
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
ഐ.ബി. ഉത്തര മേഖല
കോഴിക്കോട്
എസ്സ്. ഷാനവാസ്
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
ആഭ്യന്തര പരിശോധനാ വിഭാഗം
എക്സൈസ് ആസ്ഥാനം
ടി. എം. കാസ്സിം ജോസഫ്
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
എക്സൈസ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച്
എറണാകുളം
കെ. ജയപ്രകാശ്
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ
(വൈസ് പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍)
എക്സൈസ് അക്കാദമി, തൃശ്ശൂര്‍