മലപ്പുറം

ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍
എക്സൈസ് ഡിവിഷന്‍ ഓഫീസ്

ബി2 ബ്ലോക്ക്‌, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍
മലപ്പുറം - 676505
ഫോണ്‍ : 0483 - 2734886
മൊബൈല്‍ : 9447178062
ഇ-മെയില്‍ : decmlpm.exc@kerala.gov.in
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍
ഇ.ഇ.&എ.എന്‍.എസ്.എസ്., മലപ്പുറം

ബി2 ബ്ലോക്ക്‌, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍
മലപ്പുറം - 676505
ഫോണ്‍ : 0483 - 2735431
മൊബൈല്‍ : 9496002870
ഇ-മെയില്‍ : aecmlpm.exc@kerala.gov.in
 
എക്സൈസ് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് &
ആന്റി നാര്‍ക്കോട്ടിക് സ്പെഷ്യല്‍ സ്ക്വാഡ്
മലപ്പുറം

ബി2 ബ്ലോക്ക്‌, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍
മലപ്പുറം - 676505
ഫോണ്‍ : 0483 - 2735431
CI(X) : 9400069648
EI : 9400069649
ഇ-മെയില്‍ : eeanssmlpm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
പൊന്നാനി

മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍
പൊന്നാനി നഗരം പി.ഒ.
പൊന്നാനി - 679583
ഫോണ്‍ : 0494 - 2664590
CI(X) : 9400069639
EI :
ഇ-മെയില്‍ : ecopni.exc@ kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
തിരൂര്‍

തൃക്കണ്ടിയൂര്‍
തിരൂര്‍
മലപ്പുറം - 676104
ഫോണ്‍ : 0494 - 2424180
CI(X) : 9400069640
EI : 9400069641
ഇ-മെയില്‍ : ecotir.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
തിരുരങ്ങാടി

പരപ്പനങ്ങാടി പി.ഒ.
മലപ്പുറം - 676303
ഫോണ്‍ : 0494 - 2410222
CI(X) : 9400069642
EI :
ഇ-മെയില്‍ : ecotrngdi.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
മഞ്ചേരി

IGBT ബസ്സ്‌ സ്റ്റാന്റ്, കച്ചേരിപ്പടി
മഞ്ചേരി - 676121
ഫോണ്‍ : 0483 - 2766184
CI(X) : 9400069643
EI : 9400069644
ഇ-മെയില്‍ : ecomji.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
പെരിന്തല്‍മണ്ണ

പെരിന്തല്‍മണ്ണ
മലപ്പുറം - 679322
ഫോണ്‍ : 04933 - 227653
CI(X) : 9400069645
EI :
ഇ-മെയില്‍ : ecopmna.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
നിലമ്പൂര്‍

ചന്തക്കുന്ന് പി.ഒ., നിലമ്പൂര്‍
മലപ്പുറം - 679329
ഫോണ്‍ : 04931 - 226323
CI(X) : 9400069646
EI : 9400069647
ഇ-മെയില്‍ : econlbr.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
പൊന്നാനി

വട്ടങ്കുളം പി.ഒ., കുട്ടിപാല
മലപ്പുറം - 679578
ഫോണ്‍ : 0494 - 2681210
EI : 9400069650
ഇ-മെയില്‍ : eropni.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
കുറ്റിപുറം

മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍
കുറ്റിപുറം, മലപുറം - 679571
ഫോണ്‍ : 0494 - 2609350
EI : 9400069651
ഇ-മെയില്‍ : eroktpm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
തിരൂര്‍

സരുഴ ബില്‍ഡിംഗ്‌
ത്രിക്കണ്ടിയൂര്‍ പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസിന് സമീപം
മലപ്പുറം - 676101
ഫോണ്‍ : 0494 - 2425282
EI : 9400069652
AEI : 9496499661
ഇ-മെയില്‍ : erotir.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
പരപ്പനങ്ങാടി

മാസ്മ ബില്‍ഡിംഗ്‌
പരപ്പനങ്ങാടി പി.ഒ.
മലപ്പുറം - 676303
ഫോണ്‍ : 0494 - 2414633
EI : 9400069653
ഇ-മെയില്‍ : eroprpd.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
മലപ്പുറം

കോട്ടപ്പടി-തിരൂര്‍ റോഡ്‌
മലപ്പുറം - 676519
ഫോണ്‍ : 0483 - 2738937
EI : 9400069654
ഇ-മെയില്‍ : eromlpm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
മഞ്ചേരി

കരുവമ്പ്രം, മഞ്ചേരി
മലപ്പുറം - 676123
ഫോണ്‍ : 0483 - 2766760
EI : 9400069655
ഇ-മെയില്‍ : eromji.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
പെരിന്തല്‍മണ്ണ

സിവില്‍ സ്റ്റേഷന് സമീപം
പെരിന്തല്‍മണ്ണ, മലപ്പുറം - 679322
ഫോണ്‍ : 04933 - 227539
EI : 9400069656
ഇ-മെയില്‍ : eropmna.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
കാളികാവ്

ചെട്ടിയരാമ്മല്‍, വണ്ടൂര്‍ പി.ഒ.
മലപ്പുറം - 679328
ഫോണ്‍ : 04931 - 249608
EI : 9400069657
ഇ-മെയില്‍ : erokkv.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
നിലമ്പൂര്‍

ചന്ദക്കുന്ന്‍ പി.ഒ., വെളിയത്തോട്
മലപ്പുറം - 679329
ഫോണ്‍ : 04931 - 224334
EI : 9400069658
AEI : 9496499644
ഇ-മെയില്‍ : eronlbr.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ചെക്ക്‌ പോസ്റ്റ്‌
വഴിക്കടവ്

വഴിക്കടവ്
മലപ്പുറം - 679333
ഫോണ്‍ : 04931 - 272750
EI : 9400069660
ഇ-മെയില്‍ : ecpvkdv.exc@kerala.gov.in
ജനമൈത്രി എക്സൈസ് സ്ക്വാഡ്‌
നിലമ്പൂര്‍

ഇടക്കര പി.ഒ.
മലപ്പുറം - 679331
ഫോണ്‍ : 04931 - 277001
CI(X) :
EI :
ഇ-മെയില്‍ : jesnlbr.exc@kerala.gov.in
കെ.എസ്.ബി.സി. എഫ്.എല്‍.9
വെയര്‍ഹൗസ്, പെരിന്തല്‍മണ്ണ

അങ്ങാടിപ്പുറം പി.ഒ.
പെരിന്തല്‍മണ്ണ, മലപ്പുറം - 679321
ഫോണ്‍ : 04933 - 221080
CI(X) :
ഇ-മെയില്‍ : pmnaksbc.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ഇന്റലിജന്‍സ് &
ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ ബ്യൂറോ
മലപ്പുറം

സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, മലപ്പുറം - 676505
ഫോണ്‍ : 0483 - 2735431
EI : 9400069659
ഇ-മെയില്‍ : eiibmlpm.exc@kerala.gov.in