എറണാകുളം

ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍
എക്സൈസ് ഡിവിഷന്‍ ഓഫീസ്

എക്സൈസ് മേഖലാ മന്ദിരം
കച്ചേരിപ്പടി, എറണാകുളം - 682018
ഫോണ്‍ : 0484 - 2390657
മൊബൈല്‍ : 9447178059
ഇ-മെയില്‍ : decekm.exc@kerala.gov.in
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍
ഇ.ഇ.&എ.എന്‍.എസ്.എസ്., എറണാകുളം

എക്സൈസ് മേഖലാ മന്ദിരം
കച്ചേരിപ്പടി, എറണാകുളം - 682018
ഫോണ്‍ : 0484 - 2627480
മൊബൈല്‍ : 9496002867
ഇ-മെയില്‍ : aecekm.exc@kerala.gov.in
 
എക്സൈസ് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് &
ആന്റി നാര്‍ക്കോട്ടിക് സ്പെഷ്യല്‍ സ്ക്വാഡ്
എറണാകുളം

എക്സൈസ് മേഖലാ മന്ദിരം
കച്ചേരിപ്പടി, എറണാകുളം - 682018
ഫോണ്‍ : 0484 - 2627480
CI(X) : 9400069550
EI : 9400069551
ഇ-മെയില്‍ : eeanssekm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
എറണാകുളം

നോര്‍ത്ത് റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന് സമീപം
എറണാകുളം - 682018
ഫോണ്‍ : 0484 - 2393121
CI(X) : 9400069552
EI : 9400069553
ഇ-മെയില്‍ : ecoekm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
കൊച്ചി

സാന്താക്രൂസ് സ്കൂള്‍ ഗ്രൌണ്ടിന് എതിര്‍വശം
ഞാലിപ്പറമ്പ്, കൊച്ചി - 682001
ഫോണ്‍ : 0484 - 2215120
CI(X) : 9400069554
EI : 9400069556
ഇ-മെയില്‍ : ecokochi.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
നോര്‍ത്ത് പറവൂര്‍

മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍
നോര്‍ത്ത് പറവൂര്‍
എറണാകുളം - 683513
ഫോണ്‍ : 0484 - 2443187
CI(X) : 9400069557
EI : 9400069558
ഇ-മെയില്‍ : econpvr.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
കുന്നത്തുനാട്

പി.പി. റോഡ് ജംഗ്ഷന്‍
പെരുമ്പാവൂര്‍
എറണാകുളം - 683542
ഫോണ്‍ : 0484 - 2591203
CI(X) : 9400069559
EI :
ഇ-മെയില്‍ : ecokntd.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
ആലുവ

മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന് സമീപം
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ റോഡ്
ആലുവ - 683101
ഫോണ്‍ : 0484 - 2623655
CI(X) : 9400069560
EI : 9400069561
ഇ-മെയില്‍ : ecoalva.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
കോതമംഗലം

തങ്കളം ജംഗ്ഷന്‍, കോതമംഗലം
എറണാകുളം - 686691
ഫോണ്‍ : 0485 - 2824419
CI(X) : 9400069562
EI : 9400069563
ഇ-മെയില്‍ : ecoktmglm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
മൂവാറ്റുപുഴ

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷന്‍
മൂവാറ്റുപുഴ, എറണാകുളം - 686661
ഫോണ്‍ : 0485 - 2832623
CI(X) : 9400069564
EI :
ഇ-മെയില്‍ : ecomvpa.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
എറണാകുളം

എക്സൈസ് മേഖലാ മന്ദിരം
കച്ചേരിപ്പടി, എറണാകുളം - 682018
ഫോണ്‍ : 0484 - 2392283
EI : 9400069565
AEI : 9496499392
ഇ-മെയില്‍ : eroekm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
തൃപ്പൂണിത്തുറ

മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍
തൃപ്പൂണിത്തുറ
എറണാകുളം - 682301
ഫോണ്‍ : 0484 - 2785060
EI : 9400069566
ഇ-മെയില്‍ : erotrpna.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
മട്ടാഞ്ചേരി

ആനവാതില്‍
മട്ടാഞ്ചേരി
എറണാകുളം - 682002
ഫോണ്‍ : 0484 - 2221998
EI : 9400069567
ഇ-മെയില്‍ : eromtnry.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
ഞാറക്കല്‍

പബ്ലിക് ഓഫീസ് കോംപ്ലക്സ്, മാമ്പിള്ളി
ഞാറക്കല്‍, എറണാകുളം - 682505
ഫോണ്‍ : 0484 - 2499297
EI : 9400069568
AEI : 9496499410
ഇ-മെയില്‍ : eronjkl.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
നോര്‍ത്ത് പറവൂര്‍

മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍
നോര്‍ത്ത് പറവൂര്‍
എറണാകുളം - 683513
ഫോണ്‍ : 0484 - 2441280
EI : 9400069569
ഇ-മെയില്‍ : eronpvr.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
വരാപ്പുഴ

ക്രൈസ്റ്റ് നഗര്‍ ചര്‍ച്ചിന് എതിര്‍വശം
വരാപ്പുഴ
എറണാകുളം - 683517
ഫോണ്‍ : 0484 - 2511045
EI : 9400069570
ഇ-മെയില്‍ : erovpa.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
ആലുവ

മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന് സമീപം
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ റോഡ്
ആലുവ, എറണാകുളം - 683101
ഫോണ്‍ : 0484 - 2621089
EI : 9400069571
ഇ-മെയില്‍ : eroalva.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
അങ്കമാലി

ടി.ബി. ജംഗ്ഷന്‍
അങ്കമാലി
എറണാകുളം - 683572
ഫോണ്‍ : 0484 - 2458484
EI : 9400069572
AEI : 9496499422
ഇ-മെയില്‍ : eroagmy.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
കാലടി

മലയാറ്റൂര്‍ റോഡ്
സംസ്കൃത സര്‍വ്വകലാശാലയ്ക്ക് സമീപം
കാലടി, എറണാകുളം - 683574
ഫോണ്‍ : 0484 - 2461326
EI : 9400069573
AEI : 9496499426
ഇ-മെയില്‍ : erokoy.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
പെരുമ്പാവൂര്‍

പി.പി. റോഡ് ജംഗ്ഷന്‍
പെരുമ്പാവൂര്‍
എറണാകുളം - 683542
ഫോണ്‍ : 0484 - 2590831
EI : 9400069574
AEI : 9496499414
ഇ-മെയില്‍ : eropbvr.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
മാമല

കെ.ഇ.എല്‍.ന് സമീപം
മാമല
എറണാകുളം - 682305
ഫോണ്‍ : 0484 - 2786848
EI : 9400069575
ഇ-മെയില്‍ : eromla.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
മൂവാറ്റുപുഴ

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷന്‍
മൂവാറ്റുപുഴ, എറണാകുളം - 686661
ഫോണ്‍ : 0485 - 2836717
EI : 9400069576
AEI : 9496499438
ഇ-മെയില്‍ : eromvpa.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
പിറവം

പിറവം പി.ഒ.
എറണാകുളം - 686664
ഫോണ്‍ : 0485 - 2241573
EI : 9400069577
ഇ-മെയില്‍ : eropvm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
കോതമംഗലം

തങ്കളം ജംഗ്ഷന്‍, കോതമംഗലം
എറണാകുളം - 686691
ഫോണ്‍ : 0485 - 2826460
EI : 9400069578
AEI : 9496499431
ഇ-മെയില്‍ : eroktglm.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
കുട്ടമ്പുഴ

പുന്നേക്കല്‍, കീരംപാറ പി.ഒ.
എറണാകുളം - 686681
ഫോണ്‍ : 0485 - 2572861
EI : 9400069579
AEI : 9496499435
ഇ-മെയില്‍ : eroktmpa.exc@kerala.gov.in
കെ.എസ്.ബി.സി.എഫ്.എല്‍.9
വെയര്‍ഹൗസ്, തൃപ്പൂണിത്തുറ

പേട്ട ജംഗ്ഷന്‍
തൃപ്പൂണിത്തുറ
എറണാകുളം - 682038
ഫോണ്‍ : 0484 - 2302130
CI(X) :
ഇ-മെയില്‍ : tpraksbc.exc@kerala.gov.in
കെ.എസ്.ബി.സി. എഫ്.എല്‍.9
വെയര്‍ഹൗസ്, ആലുവ

ചൂണ്ടി, ആലുവ
എറണാകുളം - 683112
ഫോണ്‍ : 0484 - 2838400
CI(X) :
ഇ-മെയില്‍ : aluvaksbc.exc@kerala.gov.in
കെ.എസ്.ബി.സി. എഫ്.എല്‍.9
വെയര്‍ഹൗസ്, വെങ്ങോല

കമ്പനിപ്പടി, വെങ്ങോല
എറണാകുളം - 683554
ഫോണ്‍ : 0484 - 2595755
CI(X) :
ഇ-മെയില്‍ : pbvrksbc.exc@kerala.gov.in
ഇന്‍ഡോ സ്കോട്ടിഷ് ബ്രാന്റ് ഡിസ്റ്റിലറി
കൊച്ചി

കരുവേലിപ്പടി
കൊച്ചി - 682005
ഫോണ്‍ : 0484 - 2223424
EI :
ഇ-മെയില്‍ : eiisbdekm.exc@kerala.gov.in
ദേവികുളം ഡിസ്റ്റിലറീസ്
ലിമിറ്റഡ്, കാക്കനാട്

കുസുമഗിരി പി.ഒ.
പറക്കമുകള്‍, കാക്കനാട്
എറണാകുളം - 682030
ഫോണ്‍ : 0484 - 2982552
EI :
ഇ-മെയില്‍ : eiddk.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ഇന്റലിജന്‍സ് &
ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ ബ്യൂറോ
എറണാകുളം

എക്സൈസ് മേഖലാ മന്ദിരം
കച്ചേരിപ്പടി, എറണാകുളം - 682018
ഫോണ്‍ : 0484 - 2393430
EI : 9400069580
ഇ-മെയില്‍ : eiibekm.exc@kerala.gov.in