ഗാലറി

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ എക്സൈസ് മെഡൽ & ബാഡ്ജ് ഓഫ് എക്സലൻസ് അവാർഡ്(19/01/2024)

അവലോകനം 2023 (07/11/2023)

സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരുടെ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡ് (19/03/2021)

റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം (26/01/2021)

എക്സൈസ് മെഡല്‍ 2019 & e-Arms, Fleet & Hello Excise അപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ ഉത്ഘാടനം

ചേര്‍ത്തല എക്സൈസ് കോപ്ലക്സ് ഉത്ഘാടനം (09/09/2020)

ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം 2020

പാലക്കാട് എക്സൈസ് ടവർ ഉത്ഘാടനം (01/02/2020)

റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം (26/01/2020)

സ്വാതന്ത്ര ദിനാഘോഷം (15/08/2019)

ലഹരി വിമുക്ത ജ്യോതി – പ്രതീക്ഷയുടെ കൈമാറ്റം (13/08/2019)

എക്സൈസ് ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന യാത്രയയപ്പ് (15/07/2019)

സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരുടെ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡ് (09/07/2019)

ശ്രീ. പി.കെ. മനോഹരൻ, ജോയിന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർക്ക് യാത്രയയപ്പ്

അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് ലഹരിവിരുദ്ധ ദിനം (26/06/2019)

അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനം (21/06/2019)

കൊല്ലം മൺസൂൺ മാരത്തോൺ (16/06/2019)

എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ശ്രീ. ഋഷിരാജ് സിംഗ് ഐ.പി.എസ്., അഡീഷണൽ എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ (എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്) ശ്രീ. എ. വിജയൻ ഐ.പി.എസ്. എന്നിവരുടെ യാത്രയയപ്പ്


ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം 2019

ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് (03/06/2019)

ലോക പുകയില വിരുദ്ധ ദിനാചരണം 2019 (31/05/2019)

യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനം (31/05/2019)

പുതിയ വാഹനങ്ങളുടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് (14/05/2019)

യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനം (30/04/2019)

മലബാർ വിമുക്തി മാരത്തോൺ

വിമുക്തി ബീച്ച് മാരത്തോണ്‍

വിമുക്തി തൃശ്ശിവപേരൂര്‍ സമ്മര്‍ മാരത്തോണ്‍


വിമുക്തി കൊച്ചിന്‍ മണ്‍സൂണ്‍ മാരത്തോണ്‍