വയനാട്

ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍
എക്സൈസ് ഡിവിഷന്‍ ഓഫീസ്

ഒന്നാം നില, മുണ്ടേരി ടവർ,
മുണ്ടേരി
കൽപറ്റ പി.ഒ.
വയനാട് - 673121
ഫോണ്‍ : 04936 - 288215
മൊബൈല്‍ : 9447178064
ഇ-മെയില്‍ : decwnd.exc@kerala.gov.in
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍
ഇ.ഇ.&എ.എന്‍.എസ്.എസ്., വയനാട്

PBM ബില്‍ഡിംഗ്‌
മീനങ്ങാടി പി.ഒ., വയനാട് - 673591
ഫോണ്‍ : 04936 - 246180
മൊബൈല്‍ : 9496002872
ഇ-മെയില്‍ : aecwnd.exc@kerala.gov.in
 
എക്സൈസ് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് &
ആന്റി നാര്‍ക്കോട്ടിക് സ്പെഷ്യല്‍ സ്ക്വാഡ്

PBM ബില്‍ഡിംഗ്‌
മീനങ്ങാടി പി.ഒ., വയനാട് - 673591
ഫോണ്‍ : 04936 - 246180
CI(X) : 9400069666
EI : 9400069662
ഇ-മെയില്‍ : eeansswynd.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
കല്‍പ്പറ്റ

പറക്കല്‍, മുട്ടില്‍ പി.ഒ.
കല്‍പ്പറ്റ - 673122
ഫോണ്‍ : 04936 - 202219
CI(X) : 9400069663
EI : 9400069664
ഇ-മെയില്‍ : ecoklpta.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി

നീനാ എസ്റ്റേറ്റ്‌ ബില്‍ഡിംഗ്‌
മീനങ്ങാടി പി.ഒ., വയനാട് - 673591
ഫോണ്‍ : 04936 - 248190
CI(X) : 9400069665
EI : 9400069661
ഇ-മെയില്‍ : ecosbry.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്
മാനന്തവാടി

മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍
മാനന്തവാടി - 670645
ഫോണ്‍ : 04935 - 240012
CI(X) : 9400069667
EI :
ഇ-മെയില്‍ : ecomndy.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
കല്‍പ്പറ്റ

ഗ്യാലസി ടവര്‍
മുട്ടില്‍ പി.ഒ.
കല്‍പ്പറ്റ - 673122
ഫോണ്‍ : 04936 - 208230
EI : 9400069668
ഇ-മെയില്‍ : eroklpta.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി

മൂന്നാം മൈൽ കുപ്പാടി പി.ഒ
സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി
വയനാട് -673592
ഫോണ്‍ : 04936 - 227227
EI : 9400069669
AEI : 9496499741
ഇ-മെയില്‍ : erosbry.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ്
മാനന്തവാടി

പീച്ചംകോട്
കെല്ലൂര്‍ പി.ഒ.
മാനന്തവാടി - 670645
ഫോണ്‍ : 04935 - 244923
EI : 9400069670
ഇ-മെയില്‍ : eromndy.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ചെക്ക്‌ പോസ്റ്റ്‌
മുത്തങ്ങ

മുത്തങ്ങ പി.ഒ., വയനാട് - 673592
ഫോണ്‍ : 04936 - 270915
CI(X) : 9400069672
EI : 9400069673
EI : 9496499754
EI : 9496499755
ഇ-മെയില്‍ : ecpmuthanga.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ചെക്ക്‌ പോസ്റ്റ്‌
ബാവലി

ബാവലി പി.ഒ.
വയനാട് - 670646
ഫോണ്‍ : 04935 - 250444
EI : 9400069674
ഇ-മെയില്‍ : ecpbavali.exc@kerala.gov.in
ജനമൈത്രി എക്സൈസ് സ്ക്വാഡ്‌
മാനന്തവാടി

ഗ്യാസ് റോഡ്‌, അമ്പുകുത്തി
ഇരുമതെരുവ്, മാനന്തവാടി - 670645
ഫോണ്‍ : 04935 - 245613
CI(X) :
EI :
ഇ-മെയില്‍ : jmesmvdy.exc@kerala.gov.in
കെ.എസ്.ബി.സി. എഫ്.എല്‍.9
വെയര്‍ഹൌസ്
കല്‍പ്പറ്റ

തെക്കേ കല്‍പ്പറ്റ പി.ഒ.
കല്‍പ്പറ്റ - 673121
ഫോണ്‍ : 04936 - 204955
CI(X) :
ഇ-മെയില്‍ : wyndksbc.exc@kerala.gov.in
എക്സൈസ് ഇന്റലിജന്‍സ് &
ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ ബ്യൂറോ
വയനാട്

P.B.M. ബില്‍ഡിംഗ്‌
മീനങ്ങാടി പി.ഒ., വയനാട് - 673591
ഫോണ്‍ : 04936 - 247260
EI : 9400069671
ഇ-മെയില്‍ : eiibwnd.exc@kerala.gov.in