ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

എക്സൈസ് ഹെഡ് ക്വാട്ടേഴ്സിലെ ഡോര്‍മെറ്ററിയിലെ ജനല്‍ കര്‍ട്ടന്‍ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായി ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ക്വട്ടേഷനുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 03:00 PM on 18/06/2020. ലഭിച്ച ക്വട്ടേഷനുകൾ എക്സൈസ് ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിൽ വച്ച് അന്നേദിവസം 03.30 PM മണിക്ക് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്ക്/XM3 സീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുക.
ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്>>